WereldwinkelNieuws – Maart 2024

Na de korte voorgaande maand, zijn we alweer in maart beland. Als je jezelf erin begint te verdiepen blijkt dat er in elke maand meerdere nationale en internationale dagen zijn waarop aandacht aan een bepaald thema wordt besteed. Te veel om op te noemen soms, daarom besteden we hier vooral aandacht aan de internationale dagen die in hun thema’s de landgrenzen overbruggen. In maart zijn er daarvan bijzonder veel, we pikken er enkele uit. De maand begon met de jaarlijkse ‘Internationale Anti discriminatiedag’, de titel spreekt voor zichzelf. Op 3 maart staat de waarde van wilde flora/fauna en alle aspecten die daarmee samenhangen centraal in de ‘Werelddag van de wilde dieren en planten’.
Op 5 maart is er dan de ‘Internationale dag voor ontwapening en bewustmaking van non-proliferatie’ (non-proliferatie= het niet verspreiden van massavernietigingswapens). Hoe kan daar dit jaar een invulling aan gegeven worden, nu de wapens aan alle kanten steeds meer opgepakt worden? Een mooie uitspraak van Albert Einstein zou hierbij tot bezinning kunnen leiden: “Vrede kan niet bewaard worden door middel van strijdkracht; het kan alleen bereikt worden door middel van ons verstand..”. En Martin Luther King draagt daar dan nog aan bij: “Vrede is niet zozeer een doel ver weg in de toekomst, maar een middel waarmee we dat doel kunnen bereiken..”. Laten we voor de wereld hopen dat het tijdig doordringt.
Op 8 maart is het dan weer de jaarlijkse ‘Internationale Vrouwendag’, waarin o.a. veel aandacht wordt besteed aan vrouwenrechten wereldwijd en de emancipatie van vrouwen in samenlevingen.
21 maart spant de kroon, diverse internationale thema’s worden tegelijkertijd op deze dag behandeld, we noemen er enkele, zo is het dan de ‘Internationale dag voor de uitbanning van rassendiscriminatie’, alsmede ‘Wereldpoëziedag’ en ook de ‘Internationale dag van de bossen’.
Op 22 maart volgt de ‘Wereld Waterdag’, op 24 maart de ‘Internationale Dag voor het Recht op Waarheid over Mensenrechtenschendingen’ en op 25 maart de ‘Internationale Herdenkingsdag van de Slachtoffers van Slavernij’. Veel belangrijke thema’s die wereldwijd tot bezinning leiden.
En tot slot: zoals vorige maand het Chinese Nieuwjaar gevierd werd (waar het jaar 4721 inmiddels is bereikt), wordt op 21 maart NuRuz gevierd (nu=nieuw / ruz=dag), het nieuwjaarsfeest dat gevierd wordt in landen als Afghanistan, Koerdistan, India, Pakistan, Oezbekistan, Tadzjikistan, Kirgizië, Azerbeidzjan, Kazachstan en Iran, waar men dan in het jaar 1403 terecht komt. Veel inwoners van onze provincie vieren dus diverse nieuwjaarsfeesten op verschillende data in verschillende jaartellingen, dat doet ons beseffen dat tijdsbeleving relatief is! Deze maand eindigt dan tenslotte in de eerste dag van het Paasfeest.

Aanbieding Maart

Maandactie maart 2024
Kunstnijverheid (code 15) 10% korting Vrienden 20 % korting.

Vriend van de Wereldwinkel

Door vriend te worden van de Wereldwinkel bevorder je eerlijke wereldhandel en ontvangt je altijd 10% korting op kunstnijverheidsproducten en 20% bij speciale aanbiedingen. Kosten vriendenkaart € 15,- p. j.


Wereldwinkel Bedum zoekt nieuwe vrijwilligers

Werken in een warme sfeer met een mooie doelstelling! Iets voor jou? Je bent van harte welkom en kunt je aanmelden via onderstaande contactgegevens of in Wereldwinkel Wizzelwaark (Bedum).